co

Eelarvenõukogu ja rahandusministeerium sõlmisid koostöökokkuleppe 16. veebruar 2018

Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja rahandusminister Toomas Tõniste allkirjastasid 14. veebruaril koostöökokkuleppe, mis korraldab eelarvenõukogu ja ministeeriumi vahelist teabevahetust.

Eelarvenõukogu alustas oma tegevust 2014. aasta kevadel. Koostöökokkuleppe sisu peegeldab selle ajaga heaks tavaks kujunenud põhimõtteid asutustevahelises suhtluses. Koostöökokkuleppe sõlmimine ei too kaasa muudatusi eelarvenõukogu põhikirjas.

Eelarvenõukogu esimehe Raul Eametsa sõnul on oluline, et eelarvenõukogu saaks täita oma ülesandeid riigieelarve seaduses ette nähtud viisil ja ajaks. Leppe sõlmimine aitab tagada, et eelarvenõukogu arvamusi oleks võimalik riigi eelarvepoliitika kujundamisel paremini arvesse võtta.

Koostöökokkuleppe sisuga saab tutvuda siin: 2018_koostookokkulepe.pdf