co

Eelarvenõukogu teemapaberis käsitletakse eelarvereegleid ja nende sobivust Eestile 28. juuli 2020

Eelarvenõukogu avaldas oma esimese, laiemale üldsusele mõeldud teemapaberi, milles käsitletakse mitmeid põhilisi makromajanduslikke kontseptsioone ning lahatakse nende mõju olemasolevatele eelarvereeglitele alternatiivsete majandustsükliteooriate valguses. Sellised kontseptsioonid nagu potentsiaalne SKP ja struktuurne eelarvepositsioon on eelarvereeglites ning seega ka eelarvenõukogu töös kesksel kohal. Teemapaberis vaadeldakse, kuidas neid reegleid täiustada – nii üldisemas plaanis kui ka Eesti majanduse eripärasid arvestades. Need teemad on muutunud hiljuti aktuaalsemaks, kuna Euroopa Liit ja riikide valitsused võtavad praeguse majanduskriisi valguses kasutusele mahukaid stimuleerivaid eelarvepoliitilisi meetmeid.

EELARVENÕUKOGU TEEMAPABER NR 1. Majandustsükkel, potentsiaalne SKP ja SKP lõhe: erinevad teooriad, erinevad reeglid. Ricardo Vicente