co

Eesti eelarvenõukogu jätkab samas koosseisus 28. märts 2019

Tänavu mai keskel lõppevad kuuest eksperdist koosneva Eesti eelarvenõukogu liikmete ametiajad. Sel nädalal kinnitas Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepaneku, et ka järgmised viis aastat jätkavad ametis samad eksperdid.

Eesti eelarvepoliitikat hindavat sõltumatut eelarvenõukogu juhib Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets ja selle aseesimees on finantsekspert Andrus Alber. Eelarvenõukogu liikmed on Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik ja lektor Andres Võrk, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ning Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer.

Keskpanga nõukogu esimehe Mart Laari sõnul on eelarvenõukogu liikmed oma tööga hästi hakkama saanud. Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul on eelarvenõukogu liikmetel head teadmised makromajandusest ja eelarvepoliitikast ning tegu on laitmatu mainega ekspertidega. 

Seaduse kohaselt on eelarvenõukogu sõltumatu nõuandekogu, mis hindab riigi makromajandus- ja rahandusprognoose ning riigisiseste eelarvereeglite täitmist. Vastavalt Euroopa Liidu õigusele on sarnased nõuandekogud loodud kõigis euroala liikmesriikides.

Nõukogu peab põhikirja kohaselt avaldama arvamust riigi makromajandus- ja rahandusprognooside, eelarvestrateegia ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt viis korda aastas. Eelarvenõukogu tööd toetavad tehniliste analüüsidega kolm Eesti Panga ökonomisti.

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Põhikirja kohaselt nimetab eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul. 

Eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.


Ilmus Eesti Panga pressiteatena 28. märtsil.
Viide: https://www.eestipank.ee/press/eesti-eelarvenoukogu-jatkab-samas-koosseisus-28032019