co

Kiire majanduskasv nõuab ülejäägis eelarvet 27. september 2017

  • Rahandusministeeriumi majandusprognoos kirjeldab usaldusväärselt Eesti majanduse lähiaastate arengut
  • Eelarvenõukogu nõustub ministeeriumi vaatega, et Eesti majandus on ületanud jõukohase taseme
  • Eelarvenõukogu soovitab koostada 2018. aasta riigieelarve väikese ülejäägiga

Rahandusministeeriumi 2017. aasta suvine majandusprognoos, mille järgi Eesti majandus kasvab 2018. aastal püsivhindades 3,3% ja jooksevhindades 6,9%, kirjeldab eelarvenõukogu hinnangul piisava usaldusväärsusega Eesti majanduse lähiaastate arengut. Prognoositust kiirema või aeglasema kasvu riskid on eelarvenõukogu hinnangul tasakaalus.

Kevadprognoosiga võrreldes kasvab Eesti majandus suvise prognoosi järgi 2018. aastal kiiremini ja rohkemate majandusharude toel, ületades ka pikaajaliselt kestlikuks peetavat kasvutempot. Rahandusministeeriumi hinnangul ületab majanduse prognoositav kogutoodang järgmisel aastal oma jõukohast taset 0,5%. Ka eelarvenõukogu hinnangul viitab majanduse tsükliline seis positiivsele SKP lõhele.

Vaatamata tulude väga kiirele kasvule jääb valitsussektori eelarve rahandusministeeriumi prognoosi järgi 2018. aastal nii nominaalsesse kui ka struktuursesse puudujääki. Ettevõtte tulumaksu laekumise prognoosi peab eelarvenõukogu liialt optimistlikuks. See suurendab riski, et eelarve puudujääk tuleb planeeritust suurem.

Suvise prognoosi järgi on 2018. aasta struktuurne puudujääk 0,4% SKPst, mida valitsus on otsustanud riigieelarve koostamisel vähendada 0,25%ni SKPst. Eelarvenõukogu toetab valitsuse otsust struktuurset puudujääki vähendada. Arvestades majandustsüklit, soovitab eelarvenõukogu koostada riigieelarve väikese ülejäägiga, et tagada struktuurse eelarvepositsiooni püsimine seadusega lubatud piires.

Eelarvenõukogu arvamus ja põhjalikum seletuskiri rahandusministeeriumi 2017. aasta suvise majandusprognoosi kohta on esitatud siin: 2017_eelarvenoukogu_arvamus_suvine_prognoos.pdf

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee