co

Majandusprognoos viitab vajadusele teha tasakaalus eelarve 27. aprill 2015

Eelarvenõukogu hinnangul viitab rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos vajadusele koostada selline riigi eelarvestrateegia, mille puhul järgmise aasta valitsussektori eelarve on vähemalt nominaalses tasakaalus.
Eelarvenõukogu hinnangul on rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadprognoos sisu poolest sobiv alus riigi eelarvestrateegia väljatöötamiseks. See kajastab hästi väliskeskkonna oodatavaid arenguid ning kirjeldab piisavalt nii valitsuse kulutamisvõimalusi kui ka tulude laekumisega seonduvaid riske.

Kuigi majanduskasvu väljavaade on võrreldes eelmise prognoosiga pisut halvenenud, on maksulaekumine lähiaastatel jätkuvalt hea. Sellest hoolimata saavutatakse prognoosiperioodil eelarve nominaalne tasakaal alles 2018. aastal ning struktuurne eelarvepositsioon on rahandusministeeriumi hinnangul aastatel 2017−2018 puudujäägis. Seejuures ei ole prognoosis veel arvestatud uue koalitsioonileppega, mis halvendab eelarvepositsiooni. 

Riigieelarve seaduse kohaselt ei tohi valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon olla puudujäägis ning see ei ole lähiaastatel ka majanduslikult põhjendatud. Selle vältimiseks on riigi eelarvestrateegia koostamisel vaja astuda samme nii nominaalse kui ka struktuurse eelarvepositsiooni tugevdamiseks. 

Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadist majandusprognoosi käsitlenud eelarvenõukogu korraline istung toimus eelmisel neljapäeval Tartus. 

Eelarvenõukogu hinnang rahandusministeeriumi prognoosi kohta ning põhjalikum seletuskiri

Lisateave: 
Raul Eamets 
Eelarvenõukogu esimees 
Tel: 514 0082 
E-post: raul.eamets@ut.ee 

Taustinfo 

Riigieelarve seaduse järgi peab eelarvenõukogu hindama riigi makromajandus- ja rahandusprognoose. Rahandusministeeriumi kevadprognoos on aluseks riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammi väljatöötamisele. Riigi eelarvestrateegia omakorda annab suuna järgmiste aastate riigieelarvete väljatöötamiseks.  

Samuti peab eelarvenõukogu andma oma arvamuse eelarvestrateegias ja stabiilsusprogrammis kajastatud valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärkide kohta, lähtudes eelarvereeglitest ja struktuurse eelarvepositsiooni korrigeerimise vajadusest. Seaduse järgi tuleb iga aasta riigieelarve koostada nii, et valitsussektori eelarve oleks vähemalt struktuurses tasakaalus.