co

Valitsus ei täitnud 2019. aastaks seatud eelarve-eesmärki ega vähendanud puudujääki 30. aprill 2020

Valitsuse eesmärk 2019. aasta eelarvepositsiooni kujundamisel oli tagada, et valitsussektori struktuurne puudujääk väheneks vähemalt 0,5% SKPst võrreldes 2018. aastaga, kui puudujääk ulatus 1,7%ni SKPst.

Rahandusministeeriumi 2020. aasta kevadise hinnangu järgi oli valitsussektori struktuurne eelarvepuudujääk 2019. aastal 1,9% SKPst. Võrreldes 2018. aastaga ei ole struktuurne eelarvepositsioon seega mitte paranenud, vaid hoopis halvenenud.

Eelarvenõukogu hinnangul ei täitnud valitsus 2019. aastaks seatud arvulist eelarve-eesmärki ega vähendanud struktuurset puudujääki vastavalt eelarvereegli nõuetele. Koroonaviiruse põhjustatud eriolukorra tõttu sel aastal valitsusel eelarvepositsiooni parandamise kohustust ei ole.

Juba kahel viimasel aastal on valitsussektori puudujääk kujunenud oodatust suuremaks ja toonud kaasa eelarvereegli nõuete rikkumise. Reeglitest kinnipidamine ja reservide kogumine majanduse headel aegadel on eelduseks, et majandust saaks toetada raskematel aegadel.

Eelarvenõukogu hinnangul on oluline, et valitsus esitaks hiljemalt 2020. aasta sügisel riigirahanduse pikemaajalise vaate koos sammudega eelarvetasakaalu taastamiseks.

Eelarvenõukogu põhjalikum seletuskiri on esitatud siin.

Lisateave:
Raul Eamets
Eelarvenõukogu esimees
Tel: 514 0082
E-post: raul.eamets@ut.ee